കഥ


കഥകൾ! ഭാവനാസമ്പന്നമായ നുണകൾ!


15.റൂട്ട് മാപ്പ് 

4 comments:

 1. Ali Puthuponnani9 January 2014 at 18:36

  വെള്ളനാട൯റെ എട്ടുകഥകള്.... എല്ലാം നല്ല റീഡബിലിറ്റി. യക്ഷികള് നഗ്നരാണ്, ജോസൂട്ടിയുടെ ദിവ്യഗ൪ഭം, കോളാന്പി എന്നിവ എഴുതിയവയില് മികച്ചതായി തോന്നി. മനോജി൯റെ ചില കഥകള് അനുഭവക്കുറിപ്പുകളാകുന്നുണ്ടോ. കഥയ്ക്കും അനുഭവക്കുറിപ്പിനും ഇടയിലെ സ്പേസ് നേ൪ത്തതാകാം കാരണം... താങ്ക്യൂ മനോജ്.

  ReplyDelete
 2. Manoj bro u have very good talent
  I like ur stories a lot

  ReplyDelete
 3. Manoj bro u have very good talent
  I like ur stories a lot

  ReplyDelete
 4. Shri Manoj,
  Yellaam vaayichilla onnu randennam Komodo vaayikkaanundu
  Vaayichava yellaam uthamam!
  All good wishes

  ReplyDelete