ലേഖനങ്ങൾ

 

14.പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൈക്കോപത്ത്!!
13.ഫ്രം വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ടു വൈഫൈ- ചില പെണ്‍വിശേഷങ്ങള്‍
12.മേരിയുടെ നോട്ടുപുസ്തകം!/ Marie's Notebook!
11.ALS എന്ന രോഗവും ഹോക്കിംഗ് എന്ന അത്ഭുതവും
10.ഐൻസ്റ്റീന്റെ തലച്ചോർ!/Einstein's Brain!
9.NMC Bill: മീശമാധവനു പകരം ബണ്ടിചോർ
8.ഇടംകൈ വഴക്കം /Left Handedness
7.രോഗികൾക്കും വേണമൊരുപദേഷ്ടാവ്
6.ശാസ്ത്രമെന്നാലെന്താണ്?
5.ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം 
4.പ്രണയത്തിന്‍റെ ജീവശാസ്ത്രം
3.ഓണം-ഒരോര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍
2.അയ്യപ്പനും സ്ത്രീകളും പ്രബുദ്ധകേരള മതവിശ്വാസികളും
1.വിശ്വാസവോട്ട്

No comments:

Post a Comment