വൃക്കകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും!


1. നമ്മുടെ വൃക്കകൾ രക്തദാഹികളാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിന്റെ 25 ശതമാനവും രണ്ടു വൃക്കകളും കൂടിയാണ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നത്.

2. നമ്മുടെ ആകെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ 0.5 ശതമാനം പോലുമില്ലാത്ത ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരാണീ പരാക്രമമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്.

3. പയർ മണിയുടെ ആകൃതിയും വെറുമൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിന്റെ അത്ര മാത്രം വലിപ്പവുമാണൊരു വൃക്കക്കുളളത്.

4. നിരന്തരം, അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്ന രണ്ടു വൃക്കക്കുട്ടന്മാരും കൂടി ഓരോ 30 മിനിട്ടിലും നമ്മുടെ രക്തം പൂർണമായും ശുദ്ധീകരിച്ചു തിരികെ തരുന്നു.

5. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 50 പ്രാവശ്യമാണ് വൃക്കകൾ രക്തശുദ്ധീകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. എന്നുവച്ചാൽ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും ഡെയ്ലി 50 പ്രാവശ്യം വൃക്ക സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്.

6. ഒരു ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ വൃക്കക്കുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം നെഫ്രോണുകളാണുള്ളത്. ഈ നെഫ്രോണുകളാണല്ലോ ശരിക്കുമുള്ള അരിപ്പ.

7. നെഫ്രോണുകൾ ഒരു മിനിട്ടിൽ അതിലെത്തുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്ന് 125ml അരിച്ചെടുക്കും.

8. ഒന്നു നിക്കണേ. അൽപനേരം കിഡ്നിക്ക് പകരം ആ തലച്ചോറൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഈ കണക്കൊന്ന് നോക്കൂ. 125x 60 x 24 = 180000ml. ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയാണ്. അതായത് 180 ലിറ്റർ. 150 ഗ്രാം വീതമുള്ള രണ്ടണ്ണന്മാരും കൂടി ഒരു ദിവസം അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ അളവാണ്!

9. ഒരു ദിവസം കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നര, അല്ലെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ മൂത്രമാണ് ഒരാളൊഴിക്കുന്നത്. എന്നു വച്ചാൽ ഈ അരിച്ചെടുത്ത 180 ലിറ്ററീന്ന് 178 ലിറ്ററും വൃക്കക്കുട്ടന്മാർ തിരിച്ച് വലിച്ചുകേറ്റും. നിങ്ങടെ വീട്ടിലെ പമ്പുസെറ്റിനുണ്ടോ മാഷേ ഇത്രേം കപ്പാസിറ്റി?!

10. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ നെഫ്രോണുകളെ നിവർത്തി, ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ചേർത്തുവച്ചാൽ എത്ര നീളം വരുമെന്നറിയാമോ? ഏതാണ്ട് 16 കിലോമീറ്റർ!

11. പിന്നേ, കിഡ്നിക്കേ മൂത്രമുണ്ടാക്കല് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പണി. രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്ന എറിത്രോ പോയെട്ടിൻ ഉണ്ടാക്കണം, രക്തസമ്മർദ്ദം കൃത്യമാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്, വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, വൈറ്റമിൻ ഡി-യെ കർമ്മോത്സുകനാക്കണം, ശരീരത്തിലെ ആസിഡ്- ബേസ് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തണം, രക്തത്തിലെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാത്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള സകലവന്മാരെയും വരുതിക്ക് നിർത്തണം. ഇനീമൊണ്ട് കുറേ. ഇത്രേക്ക ചെയ്താലും മൂത്രോണ്ടാക്കുന്നവനെന്ന ആ വിളിയാ ബാക്കി.

ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാനിടയ്ക്കൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു കൈ വെള്ളേടത്ര പോലുമില്ലെങ്കിലും, ഓഹ്! എന്നാ പെർഫോമൻസാന്നേ..!!
©മനോജ്‌ വെള്ളനാട്


No comments:

Post a Comment