സ്തനാര്‍ബുദം/ BREAST CANCER
സ്തനാര്‍ബുദത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങള്‍, ലക്ഷണങ്ങള്‍, രോഗനിര്‍ണ്ണയം, സ്വയം സ്തനപരിശോധനയുടെ ആവശ്യകതയും രീതിയും തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പവര്‍പോയിന്‍റ് ആണിത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെത്തന്നെ പവര്‍പോയിന്‍റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കാണാം, വേണമെങ്കില്‍ PDF ആയിട്ടോ പ്രസന്‍റെഷനായിട്ടോ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.


DOWNLOAD PDF

RELATED POSTS
CANCER IN GENERAL

©മനോജ്‌ വെള്ളനാട്

No comments:

Post a Comment