കേളി സാഹിത്യ അവാര്‍ഡ്‌ 2016

പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം
ഫെബ്രുവരി 28, 2016

കഥ- വെസ്റ്റീജിയല്‍ ഓര്‍ഗന്‍സ്
പ്രൊഫ. എം.എം. സചീന്ദ്രന്‍ മാഷ്
Comments

Post a Comment

ഇവിടെ കുറിയ്ക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും നന്ദി.. വീണ്ടും വരണം..